Waterpokken (varicella) worden veroorzaakt door infectie met het varicella zoster virus. De aandoening komt zeer algemeen voor: vrijwel alle kinderen maken het op jonge leeftijd door.
De waterpokken beginnen als kleine jeukende vlekjes die al snel een met helder vocht gevuld blaasje vertonen. De blaasjes gaan stuk of drogen in. Het korstje dat ontstaat valt binnen enkele weken af. Typisch voor waterpokken is dat niet alle blaasjes tegelijkertijd ontstaan en dat er ook blaasjes ontstaan op het behaarde hoofd. In een heel vroeg stadium van de aandoening kan het beeld nog wel lijken op andere veelvoorkomende virusinfecties, maar zodra de waterpokken in blaasjes-stadium is beland kan er doorgaans geen twijfel meer zijn over de diagnose.


Waterpokken – foto 1

waterpokken aan de handpalmen

Waterpokken aan de handpalmen in verschillende stadia van de aandoening. Typisch voor varicella is dat er huidafwijkingen in verschillende stadia tegelijkertijd aanwezig zijn.

Differentiaal diagnose: bij hand-voet en mondziekte (HVMZ) kunnen ook blaasjes aan de handpalmen gezien worden. Toch is het onderscheid met waterpokken over het algemeen niet moeilijk omdat deze over een veel groter deel van de huid aanwezig zijn.


Waterpokken – foto 2

waterpokken op het behaarde hoofd

Heel klassiek, feitelijk pathognomisch, zijn de varicella-blaasjes op het behaarde hoofd. De blaasjes zijn met helder vocht gevuld en hebben een rode basis. Op basis van dit beeld is er geen twijfel over de diagnose.


Waterpokken – foto 3

waterpokken detail van blaasje

Een detailfoto van de met helder vocht gevulde blaasjes.


Waterpokken – foto 4

uitgebreide waterpokken infectie kind

Soms ontstaat er een zeer uitgebreide huidreactie bij een infectie met het varicella virus. Wanneer de infectie zo uitgebreid is, is het van belang om de klinische toestand van het kind te observeren. Bij zeer uitgebreide huidafwijkingen is er wellicht sprake van een verlaagde immuniteit. Bovendien is er bij zulke uitgebreide huidafwijkingen een reëel  risico op secundaire bacteriële infecties van de erosieve blaasjes. Bij volwassenen die voor het eerst een waterpokken-infectie doormaken verloopt de ziekte meestal heftiger dan op de kinderleeftijd.

disclaimer