naar de patientenfolder op huidinfo.nl

Het basaalcelcarcinoom is de meest voorkomende vorm van huidkanker. Naar schatting 20% van alle Nederlanders zal vroeg of laat een of meerdere basaalcelcarcinomen ontwikkelen. Gelukkig zaaien basaalcelcarcinomen bijna nooit uit en groeien ze meestal langzaam, maar uiteindelijk kunnen ze wel lokaal grote problemen opleveren. Omdat zonlicht een belangrijke factor is in het ontstaan van deze huidkanker worden ze relatief vaak in het gelaat aangetroffen. Basaalcelcarcinomen kennen verschillende groeivormen. Op deze pagina wordt een voorbeeld van de belangrijkste groeiwijzen getoond.


Basaalcelcarcinoom – foto 1

klassiek nodulair basaalcelcarcinoom op de neus

De afwijking op de neus bij deze 72 jarige man is heel klassiek voor een nodulair basaalcelcarcinoom. Het weefsel is glazig van karakter en er is een duidelijk bloedvaatje zichtbaar (teleangiectasie). Centraal is er sprake van een klein defect. Een oudere term voor deze klassieke vorm is ulcus rodens. Het tumorweefsel groeit compact en daarom kan deze afwijking met een relatief kleine marge operatief worden verwijderd. In sommige situaties is radiotherapie (bestraling) ook een behandeloptie.


Basaalcelcarcinoom – foto 2

sprieterig groeiend basaalcelcarcinoom

Dit is een voorbeeld van een sprieterig groeiend basaalcelcarcinoom, groeiend op de wang van een vrouw van 83. De tumor is heel moeilijk afgrensbaar van de normale huid: alleen door de huid strak te trekken kan je een indruk krijgen van de contouren van de afwijking. Vanwege het sprieterig karakter (dat kan worden vastgesteld d.m.v. een huidbiopt) moet bij het operatief verwijderen een ruimere marge van gezonde huid worden meegenomen om de kans op een radicale excisie te optimaliseren. Ook Mohs’ micrografische chirurgie is een goede behandeltechniek, die zeker op cosmetisch belangrijke locaties en in de zgn. H-zone de voorkeur geniet. Bij Mohs’ micrografische chirurgie kan de tumor namelijk met een minimum aan gezonde huid worden verwijderd.


Basaalcelcarcinoom – foto 3

oppervlakkig groeiend basaalcelcarcinoom

Deze 43-jarige man heeft een oppervlakkig groeiend basaalcelcarcinoom op de schouder. Dit type is vlak, rood-roze van kleur en heeft vaak al een behoorlijke afmeting voordat het als basaalcelcarcinoom wordt herkend. Niet zelden wordt het lange tijd aangezien voor eczeem of psoriasis. Het aandeel van de oppervlakkig groeiende type binnen de gehele groep van basaalcelcarcinomen is de afgelopen tijd sterk toegenomen. Het komt ook relatief vaker bij jongere patienten (25-50 jaar) voor.


Basaalcelcarcinoom – foto 4

gepigmenteerd basaalcelcarcinoom

Een gepigmenteerd basaalcelcarcinoom op de rug van een 51-jarige vrouw. Het gepigmenteerde subtype is wat zeldzamer dan de bovenstaande types. Meestal zijn ze nodulair groeiend van karakter. Op het eerste gezicht kunnen ze lijken op een maligne melanoom van de huid, maar het glazige karakter en de karakteristieke pigmentdotjes moeten doen denken aan de mogelijkheid van een basaalcelcarcinoom. Met een dermatoscoop zijn deze twee typen huidkanker nog beter van elkaar te onderscheiden.


Basaalcelcarcinoom – foto 5

morfeaform basaalcelcarcinoom

Deze man van 77 heeft een van de zeldzamer typen basaalcelcarcinoom op zijn wang: het morfeaforme basaalcelcarcinoom. Kenmerkend voor deze vorm is de witte, porceleinachtige kleur. Dit type wordt ook beschouwd als een relatief agressieve vorm en wordt dan ook met een iets grotere marge operatief verwijderd om radicaliteit van de ingreep te garanderen. Ook Mohs’ micrografische chirurgie zou hier goed kunnen worden toegepast.

disclaimer